Dealers

Dealers in Gifu

※Order of the Japanese syllabary

 • Sakura Saketen

  3-183 Kaihotsucho, Ogaki City, Gifu Prefecture (no store)
  TEL:+81584-74-7812

  Products handled

  • Hakurakusei
  • Atago no Matsu
  • Premium line
  • Liqueur
 • Yamakawa

  1728-1 Hiromi, Kani City, Gifu Prefecture
  TEL:+81574-62-0233

  Products handled

  • Atago no Matsu
  • Liqueur
  • Premium line
 • Romantei

  68-1 Fukahama, Kaizu Town, Kaizu City, Gifu Prefecture
  TEL:+81584-53-1939

  Products handled

  • Hakurakusei
  • Atago no Matsu
  • Premium line

Menu