Dealers

Dealers in Miyazaki

※Order of the Japanese syllabary

 • Konotoshiro Saketen

  445 Otsu, Kiyotake-cho, Miyazaki City, Miyazaki Prefecture
  TEL:+81985-85-0021

  Products handled

  • Atago no Matsu
 • Nippon no iimono Ito Sakeya

  1-52-2 Tondaminami, Shintomi-cho, Koyu-gun, Miyazaki Prefecture
  TEL:+81983-33-0059

  Products handled

  • Hakurakusei
  • Atago no Matsu
  • Liqueur
  • Premium line

Menu